Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hakkında
Fizyoterapistler, insanların yaşam boyu maksimum fonksiyonel yeteneklerini geliştirme, devam ettirme ve düzenleme hizmetlerini sağlarlar. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları yaşamın her döneminde, sağlıklı ve hasta kişiler, engelli ve engelsiz kişiler için gerekmektedir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında amaçlar: Sağlıklı ve verimli yaşamı devam ettirme, hastalık sürelerini kısaltma ve engellilik durumunda en üretken seviyeyi kazanma ve bu seviyeyi devam ettirmektir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları, toplumun gelişmesine ve üretkenliğinin artmasına katkıda bulunur ve geniş bir alanda hizmet verir. Bu nedenle günümüzde büyük bir hızla gelişme gösteren ve çeşitli uzmanlık alanları oluşan fizyoterapi mesleğine duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır.

Öğrencilerimiz eğitim sürecini başarı ile tamamlaması halinde "Fizyoterapist" ünvanı alarak mezun olacaklardır. Bölümümüzde eğitim alan öğrencilerin eğitim ve öğretiminde interaktif ve öğrenci merkezli yöntemler ile bilimsel bir bakış açısı ve mesleki etik prensipler doğrultusunda bilgi üretebilen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Eğitim programında biyoloji, fizik, davranış bilimi, temel tıp ve klinik bilimlerin yer aldığı teorik ve pratik dersler, teorik ve uygulamalı mesleki dersler ve değişik alanlarda (hastane, rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurumları, huzur evi, okullar, fabrikalar, vb.) staj ve klinik uygulamalar yer alacaktır.

Ülkemizde Fizyoterapistlerin sayısı nüfusa oranla çok yetersizdir. Programın hedefi; öğrencilerimizi özel ve kamu sektörlerinde sağlık alanında girişimci, uzman ve araştırmacı/akademisyen olacak şekilde hazırlamak, sağlık hizmet sektöründe; fizyoterapi merkezleri, özel eğitim merkezleri, spor kulüpleri ve diğer özel sektör kuruluşlarının yanı sıra kamu kuruluşlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. Ayrıca üniversitelerde ve araştırma kurumlarında mezuniyet sonrası eğitimlerine devam ederek araştırmacı veya akademisyen olabileceklerdir.

 

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

Bölüm Başkanı