Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bölüm Hakkında

Bugün olduğu gibi gelecekte de elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım, tüketim ve kontrolü için gerekli iyi yetişmiş teknik personel ihtiyacı çok daha büyük önem kazanacaktır. Tüm bu alanlardaki başarı kuvvetli akım bilgisinin yanında, hiç şüphesiz iyi bir elektronik ve haberleşme bilgisi ile mümkün olabilecektir. Konvansiyonel üretim kaynaklarının yanında gelecekte çok daha çok yaygınlaşacak yenilebilir enerji kaynaklarının kontrol, denetim ve emre amadesi elektrik, elektronik ve haberleşme mühendislik altyapısına ilaveten iyi bir yazılım ile mümkün olacaktır.

Bölümümüz, artık ayrılmaz birliktelik oluşturan elektrik-elektronik mühendis talebini karşılamak için çağın gerektirdiği evrensel değerlere sahip, ülkemizin kültürel zenginliğini ve çevreyi özenli bir şekilde koruyan, insanlık ile paylaşan, nitelikli, bilgili, başarılı, çağdaş, deneyimli, araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı, uluslararası bilimsel çalışmaları yakından takip eden, ihtiyaç duyulan sahalarda uzmanlaşmış teknik elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümümüzde kendi sahlarında çok iyi yetişmiş tecrübeli ve deneyimli kadromuzla titizlikle geliştirilen, teori ve uygulama dengesine sahip müfredatımız ile akademik, devlet, sanayi ve girişimcilikte bireysel veya takım olarak problemleri çözme becerisi gelişmiş toplumun faydası için çalışan geleceğin lider elektrik - elektronik mühendislerini eğitmeyi hedefliyoruz.

Bölümüzde, öğrencilerimize, üniversitemizin diğer bölümlerinden çift ana dal programıyla ikinci bir diploma alma veya yan dal programından sertifika alma fırsatı verilmektedir. Öğrencilerimizle açık ve samimi bir iş birliği ile yürüttüğümüz eğitim sürecinde sınıf, laboratuvar veya sınıf dışında öğretim elemanlarımız öğrencilerin her türlü soru ve sorunlarını tartışmak üzere görüşmeye açık ve isteklidir.

Öğrencilerimiz çok az sayıda Üniversitede var olan dersleri alarak Elektrik Mühendisleri Odası tarafından verilen SMM (Serbest Müşavir Mühendis) belgesini almaya hak kazanabilmektirler.

Bölüm olarak öğrencilerimizin günün koşularına uygun olarak iyi bir eğitim almalarını ve iş hayatında başarılı olmalarını temenni ediyoruz.

Mezunlarımız;

  • Tüm kamu kurum ve özel sektörün merkez ve taşra teşkilatlarındaki Ar-Ge, Mühendislik, Kontrol, Bakım, İşletme, Tanıtım, Pazarlama ve yönetim birimlerinde,
  • Türk Silahlı Kuvvetlerinde,
  • Havacılık sektöründe ilave bir eğitim ile Pilot olarak,
  • Kamu ve özel sektör kaynaklı sigorta kuruluşları ve Bankalarda, çalışabilmektedir.
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü veya ilgili bölümlerde yüksek lisans/doktora eğitimlerine devam edebilmektedirler.
 

Prof. Dr. Selahattin KÜÇÜK

Bölüm Başkanı