Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hakkında
Beslenme güncel, hızla gelişmekte olan ve çok yönlü önem arz eden bir bilim dalıdır. Sağlığın korunmasında ve hastalık tedavi süreçlerinde dengede tutulan ve optimize edilmiş diyetlerin insan sağlığına ciddi anlamda yararlı olduğu çok fazla bilimsel veri ile desteklenen bir gerçektir. Dolayısıyla, insan sağlığını geliştirmek ve hizmet üretmek amacıyla Beslenme ve Diyetetik alanı geleceğe yönelik zengin bir potansiyel göstermektedir.

Küreselleşen dünyamızda eğitim alanında uluslararası boyutta bilgi ve beceri paylaşımının söz konusu olduğu günümüzde, bilimsel dünyanın elde etmiş olduğu verilerden yararlanmak ve araştırma ile yeni veri üretmek hedef olmalıdır. Literatürün, araştırma makalelerinin ve hatta eğitim kitaplarının büyük ölçüde ingilizce olduğu düşünüldüğünde, eğitim dilinin ingilizce olduğu programın temel avantajlarından birisi, öğrencilerin alanlarında ana kaynaklara doğrudan ulaşabilme yetisi kazanmasıdır.

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün eğitim dili İngilizce’dir. Öğrencilerimiz eğitim sürecini başarı ile tamamlamaları halinde "Diyetisyen" ünvanı alarak mezun olacaklardır. Bölümümüzün amacı, farklı yaş gruplarının enerji ve besin ögesi gereksinimlerini belirleyebilen, bireylere ve gruplara beslenme ve diyetetik konusunda çözüm önerileri getiren, danışanlara özel diyet programları geliştiren, hazırlayan ve uygulayan, gıda sektöründe, üretim, yönetim ve organizasyon, araştırma-geliştirme aktivitelerini gerçekleştiren eğitim veren bilgi ve beceriye sahip insan gücünü yetiştirmektir. Ayrıca, Türk toplumunun, beslenme alanındaki gereksinimlerine özgün sorunların saptanması da hedeflenmektedir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü tıp, gıda mühendisliği, besin teknolojisi, sosyoloji, psikoloji, iktisadi ve beşeri bilimler gibi birçok bilim dalı ve disiplin ile etkileşimdedir.

Mezunlarımız tüm sağlık birimleri (hastane, ana-çocuk sağlık merkezleri, diyaliz merkezleri, poliklinikler vb), çeşitli kamu ve özel kuruluşlar, yiyecek içecek işletmeleri, oteller, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, kreşler ve gıda sanayinde ve üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümlerinde akademisyen olarak çalışabileceklerdir. Beslenme ve diyetetik ilkeleri ve uygulamalarına dair derslerinin İngilizce olarak verilmesi, öğrencilerin dil becerilerini sürdürebilmek ve geliştirmeleri sağlamak büyük avantaj olacaktır.
 

Dr. Öğr Üyesi Hilal DEMİRKESEN BIÇAK

Bölüm Başkan V.