Anasayfa / Akademik / Etik Kurullar

İYYÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

Hakkında
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurul’nun amacı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırma, yayın, eğitim-öğretim faaliyetlerinde etik ilkelere uyumun sağlanması ve aykırı uygulamaların değerlendirilmesidir.

Etik Kurul Üniversite mensuplarınca yapılan her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalar, lisansüstü eğitim sırasında yapılan tezler, üniversite fonlarınca desteklenen ve üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri, üniversite bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel toplantı ve etkinlikler ile ilgili araştırma etiği konuları, Üniversite adresiyle yurtiçi ve yurtdışı dergilerde, her çeşit basın-yayın organlarında yayınlanan ya da yayınlanmak üzere gönderilen tüm yayınlarla ilgili yayın etiği konularını ve Biyomedikal araştırmalarda kullanılacak deneklerde ve ekoloji ile ilgili çalışmalarda yapılan etik ihlallerini kapsar.