Anasayfa / Akademik /
Hakkında

Bilimsel Araştırma Proje Biriminin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim elemanlarının ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel çalışmaları tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime, evrensel veya ulusal ölçülerde, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel faaliyetlerde destek verilerek hem akademisyenlerin hem de Üniversitenin başarı seviyesini yükseltilmeyi amaçlamaktadır.


Bilimsel Destek Kapsamları:

Araştırma Projesi Desteği; Yükseköğretim kurum içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeleri,

Bilimsel Yayınları Teşvik Desteği; Bilimsel alanda saygınlığı kanıtlanmış dergi ve kitaplarda alanı ile ilgili makaleler, kitap, kitap bölüm yazarlığı,

Patent, Faydalı Model Teşvik Desteği ; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde yapılan çalışmalardan dolayı alınan uluslararası/ulusal patentlere, faydalı modellerini,

Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim elemanlarınca Ulusal / Uluslararası düzenlenen etkinlikleri,

Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği; Uluslararası veya ulusal periyodik olarak düzenlenen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen kongre veya sempozyumlarda tam metni basılmış makale, bildiri (sözlü veya poster) veya sanat çalışmalarını (başvuru, etkinliğe katılım tarihinden en az 30 gün önce kabul yazışı ile yapılmalıdır)

Lisans Öğrencisi Araştırma Projesi Desteği, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde görevli öğretim elemanları danışmanlığında Lisans öğrencileri tarafından yapılan proje çalışmalarını kapsamaktadır.İletişim

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi
Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010
Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL


Ayşe Mine TEBERİKLER
E-Posta : mine.teberikler@yeniyuzyil.edu.tr
Telefon : 444 50 01 / 2206