Anasayfa / Akademik / Araştırma Merkezleri
Hakkında
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Birimi (YYUZEM), Yeni Yüzyıl Üniversite’sinin eğitim imkanlarını internet tabanlı teknolojinin yardımı ile fiziksel sınırları ortadan kaldırarak öğrenim esnekliğini daha geniş bir kesime ulaştırmak üzere 30/11/2011 tarihinde kuruldu. Bu amaçla YYUZEM, özgün olarak geliştirdiği Öğrenim Yönetim Sistemini - EYS (Learning Management System - LMS) kullanarak, gerek kendi bünyesindeki akademik birimlerde çalışan öğretim elemanlarının, gerek diğer kurumlarda çalışan alan uzmanlarının ürettikleri bilgisel içeriği, deneyimli ekiplerle etkileşimli bilgisayar ortamına aktarılması sağlanmaktadır.

YYUZEM, eğitim teknolojisi alanında araştırmalar yaparak ve bu alandaki gelişmeleri takip ederek kaliteli bir uzaktan eğitim için gerekli tüm teknolojik altyapıyı hazırlar ve sunar.

YYUZEM bünyesinde geliştirilen EYS ile öğrenciler, öğretim elemanıyla görüntülü ve sesli iletişim imkânı veren sanal sınıf uygulamasına erişim sağlayabilir, bunun yanı sıra istenilen yerde ve zamanda ders içeriklerine ulaşabilir, sınıf arkadaşları ve dersin öğretim elemanıyla mesajlaşabilir. Sanal sınıf oturumları sistemde kayıt altına alınmaktadır ve böylece öğrenciler daha sonra istediği bir saatte önceki oturumları izleyebilir. Ara sınavlar EYS üzerinden yapılır. Verilen ödevler yine EYS üzerinden öğretim elemanına ulaştırılır. Ders yada herhangi bir etkinlikle ilgili duyurular EYS üzerinden yapılır, öğrenciler notlarını yine EYS’e girerek öğrenebilir.

MİSYON

Zaman ve mekandan bağımsız olarak gerçekleştirilen öğrenme kalitesini, uzaktan eğitim teknolojileriyle geliştirerek gerek işitsel gerekse görsel öğeler bakımından zenginleştirilen ders materyalleriyle çağdaş ve her kesime ulaşabilen bir öğretim sunmak ve toplumsal değerlere saygılı, mesleki açıdan yetkin bireyler yetiştirmektir.

VİZYON

Dünyada ve Türkiye’de eğitim, öğretim ve araştırma çalışmaları için yüksek kalite sağlayan, İnternet üzerinden yürütülen lisans ve lisansüstü eğitim öğretimi etkin bir şekilde yürüten, Ekip çalışmasını esas alan, katılımcı ve paylaşımcı anlayışa sahip, süreç yönetimi uygulayan, Çalışanların ve öğrencilerin memnuniyetini ve kişisel gelişimlerini esas alan, Web tabanlı eğitim öğretim ve gelişmelere açık, Yenilikçi ve rekabetçi araştırmalar yapmak, Toplumsal problemlerin çözümüne katkıda bulunan bir merkez olmayı hedeflemiştir.


WEB SİTESİ

http://uzem.yeniyuzyil.edu.tr
 

-

YUZEM Sorumlusu