Anasayfa / Akademik / Araştırma Merkezleri
Projeler
1. YUVAM önderliğinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hollanda’dan Zuyd, Portekiz’den Lisbon The Red Cross School, Finlandiya’dan Turku Üniversitesi ve Tampere Üniversiteleri ile ortak gerçekleştirilecek olan Erasmus Life Long Learning kapsamında Intensive Program – IP olarak isimlendirilen yoğun eğitim programı projesinin ortaklarından biri olmuştur.

Bu programda öğrenciler kardiovasküler hastalıklar, diabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar grubuna giren sağlık problemlerini önleme ve tedavide multi-profesyonel yaklaşımı avrupa içinde farklı ülkelerin katılımı ile çok uluslu bir çalışma öğrenme, inceleme ve yeni öneriler getirme fırsatı bulacaklardır. Program 3 yıl sürelidir ve her yıl 2 haftalık yoğun eğitim programları şeklinde planlanmıştır.

Her yıl katılımcı ülkelerin her birinden konuyla ilgili (farklı bölümlerden olabilir örneğin Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, vb) 5 öğrenci ve 2 öğretim üyesi toplam 25 öğrenci ve toplam 10 öğretim üyesi projenin katılımcıları olacaktır.


İlk yıl koordinatörlüğünü Hollanda’dan Zuyd Üniversitesi üstlenmiştir. Proje başvurusu Avrupa Birliği Erasmus Merkezi’ne 11 Mart 2011 de yapıldı.

Projenin Avrupa Erasmus Merkez ofisi tarafından kabul edilip edilmediği 2011 yılının Haziran ayının ortalarında belli olacaktır. Program kabul edildiği takdirde ilk eğitim program 7 Kasım- 19 Kasım 20011 tarihlerinde Hollanda’dan Zuyd Üniversitesi koordinatörlüğünde Heerlen şehrinde gerçekleşicektir.

Bu program YUVAM’ın “engelliliği önleme” amaçları içinde yer alan bir projedir.