Anasayfa / Akademik / Araştırma Merkezleri
İlgili Linkler
T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
http://www.ozida.gov.tr

İş-Kur Genel Müdürlüğü
http://www.iskur.gov.tr

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
http://www.calisma.gov.tr

Engelliler Açısından Mimari Koşullar
http://www.izmimod.org.tr/yasa/engelli.html

Engelsiz Üniversiteler Platformu
http://www.tiu.org.tr/turkce/content/view/49/86

Bilkent Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi
http://www.engelsizkampus.bilkent.edu.tr/

Boğaziçi Üniversitesi Engelliler Komisyonu
http://www.boun.edu.tr/students/disabled_students_misyon.html

Anadolu Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimi
http://www.oob.anadolu.edu.tr/index.php

Sakarya Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi
http://www.engelsiz.sakarya.edu.tr/