Anasayfa / Akademik / Araştırma Merkezleri
Danışma Kurulu
• Prof. Dr. Gül BAKTIR (Eczacılık Fak.)

• Prof. Dr. Kadriye Banu KURAN (SBF)

• Dr. Öğr. Üyesi Ayten ARIKAN (Tıp Fak.)

• Dr. Öğr. Üyesi Esra DEMİRBAŞ (İİB Fak.)

• Dr. Öğr. Üyesi Özlem VARGÜN (İletişim Fak.)

• Dr. Öğr. Üyesi Perihan EREN BANA (SHMYO)

• Dr. Öğr. Üyesi Nevin ERACAR (FEF)

• Öğr. Gör. Semra TÜPLEK (MYO)

• Öğr. Gör. Yıldız ATILGAN (SHMYO)

• Öğr. Gör. Dr. Filiz ALBAYRAK (SHMYO)

• Araş. Gör. Lütfiye YILMAZ (MMF)

• Habibe ER GEV (Global Engelliler Vakfı)

• Elnara MAHMADOVA GEV (Global Engelliler Vakfı)

• Betül KURU GEV (Global Engelliler Vakfı)