Anasayfa / Akademik / Araştırma Merkezleri
Danışma Kurulu
• Prof.Dr. Demir TİRYAKİ (Sağlık Spor Kültür Daire Bşk, Tıp Fakültesi)

• Prof.Dr. Gül BAKTIR (Eczacılık Fakültesi)

• Prof.Dr. Dursun GÖKDAĞ (İletişim Fakültesi)

• Prof.Dr. Kadriye Banu KURAN (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

• Doç.Dr. Ömer BENDER (SHMYO)

• Dr. Öğr. Üyesi Ayten ARIKAN (Tıp Fakültesi)

• Dr. Öğr. Üyesi Esra DEMİRBAŞ (İİB Fakültesi)

• Dr. Öğr. Üyesi Ferzan CURUN (Fen Edebiyat Fakültesi)

• Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım KESER (Hukuk Fakültesi)

• Öğr. Gör. Semra TÜPLEK (MYO)

• Dr. Şirin Hale SAKA (Diş Hekimliği Fakültesi)