Anasayfa / Akademik / Araştırma Merkezleri
Yönetim Kurulu

• Prof. Dr. Ersi ABACI KALFOĞLU

• Prof. Dr. Asiye NURTEN

• Prof. Dr. Ömer BENDER

• Dr. Öğr. Üyesi A. Şefik KÖPRÜLÜ

• Dr. Öğr. Üyesi Deniz TAŞKIN

• Öğr. Gör. Özge KAYA