Anasayfa / Akademik / Araştırma Merkezleri
Hakkında
Disiplinlerarası Çalışma Yapan, Alanında Lider Bir Şemsiye Kuruluştur...

For English Please Click About Yesgum

YESGUM, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde sosyal gerontoloji alanında disiplinlerarası çalışma yapan, alanında lider bir şemsiye kuruluştur.

Gerontoloji; sosyal bilimler, fiziki bilimler eğitim, ekonomi ve politika geliştirme, iletişim, tıp, yönetimsel uygulama, kurum ve organizasyonların bakış açılarından yaşlanma sürecini inceler.

Yaşlanmanın sosyal, fiziki ve kültürel boyutlarını inceleyen gerontolojistler yaşlanan nüfus için sağlıklı ortamlar yaratırlar. Dünya çapında, uzun yaşayan insanların sayısı arttığı için insanların yaşlanma ve toplum arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamak üzere eğitilmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda, yaşlanan topluma doğru şekilde bakıldığında emin olmak için ciddi eğitim programlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle Türkiye'de gün geçtikçe bu ihtiyaç artmaktadır.

Her ne kadar yaşlıların evde bakımı zorlaşsa da (eşlerin çalışması, ihtiyaç duyulan bakımın sağlanması için fiziksel açıdan yetersiz olunması ve ileri yaşların gerektirdiği tıbbi ve finansal özel ihtiyaçlar nedeniyle) Türkler'in çoğu kendi ailelerindeki yaşlıları huzurevine yerleştirmeleri konusunda gönüllü değiller. Bu tür bir seçim, geleneksel kültürel inançlarla, değerlerle ve büyüklere duyulan saygının önemli oluşu ile ters düşmektedir. Bu nedenle, "yaşlılığın" kültürümüze yüklediği bu talepleri göz önüne alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bu alana özel bir önem atfetmektedir. Bu nedenle de, gerontoloji alanında araştırma ve uygulamaları yürütmek amacıyla bu alan için özel bir merkez, YESGUM, kurduk. Merkezimizde öğrencilerimiz ve halk, gerontolojinin çalışma alanları hakkında eğitim alacaklar.

Programlarımız, öğrencileri yaşlanmayla ilgili konuların farklı boyutlarıyla tanıştıracaktır.

YESGUM'un aktivitelerine katılacak bölüm ve kurumlar şöyledir: Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri, hastaneler ve yaşlılıkla ilgili tesisler, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi, Antropoloji, Sosyal Bilimler olan İletişim, Sanat-Müzik-Dans, Halkla İlişkiler, Pazarlama, Uluslararası İlişkiler Bölümleri vb.

Araştırılacak Konular:

- Sağlıklı Yaşlanma,
- Dejeneratif Hastalıklar,
- Hastanın ve Yanındakilerin Yaşamları,
- Gerontolojik Ekonomi ve Politika Konuları,
- Destek ve Hizmet Sistemleri,
- Göç,
- Hastaların Değişen ihtiyaçlarının Karşılanması ve Sağlık Hizmeti Sunan Kurumlar
- Gerontolojik Turizm
- Yaşlı İletişim Konuları
- Yaşlı Bakımı ve Gerontoloji Konularında Kültürlerarası Karşılaştırmalar
- Ölmek ve Ölümle İlgili Konular

Kısacası, merkezimiz yaşlanan nüfusla birlikte ortaya çıkan tıbbi, kurumsal, eğitsel, sosyo-psikolojik ve kültürel problemleri inceleyerek programlar geliştirmektedir ve bu programların sayısını arttırmayı amaçlamaktadır. Yaşlılarla kurulacak ilişkilerde iletişim kilit unsurdur. Ayrıca, bu konuya yaklaşırken sağlıklı yaşlanma konusunda besin seçimlerinin, yaşlılığın gerektirdiği hazırlıkların, eğlence aktivitelerinin ve egzersizlerin de aynı oranda önemli olduğunu düşünüyoruz. YESGUM'un yürüttüğü araştırtmaların ve sağlamayı planladığımız kamu hizmetinin İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin eğitim ve topluma hizmet amaçlarıyla örtüştüğüne inanıyoruz.
 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz TAŞKIN

Yesgum Müdürü