Anasayfa / Akademik / Araştırma Merkezleri
Faaliyetler
Sanatçı Yaşam Evine Ziyaret

Yaşlılara Saygı Konferansı

Marmara Üniversitesi Sempozyum

For English Please Click Activities

Merkezin 2011–2012 Akademik Yılı Faaliyetleri

A. YESGUM’un tanıtım faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmiş çalışmalar

1. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Sohbetler Programı kapsamında 07.03.2012 tarihinde “Sosyal Gerontoloji Merkezi (YESGUM) Nedir, Neden?” sunumu gerçekleştirildi.

2. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nun 23.03.2012 tarihinde düzenlediği Yaşlılara Saygı Haftası Semineri’nde “YESGUM – T.C. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Gerontoloji Uygulama Araştırma Merkezi” sunumu gerçekleştirildi.

B. YESGUM – ERASMUS ilişkileri kapsamında gerçekleştirilmiş çalışmalar

Antropoloji Bölümü’nün ERASMUS anlaşmaları kapsamında Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ni ziyaret eden Polonya University of Rzeszowski akademisyenleri ile ortak projeler gerçekleştirmek için 15.03.2012 tarihinde görüşme yapıldı. Bu tarih itibarıyla, elektronik posta aracılığıyla devam eden karşılıklı yazışmalar ile “Perception of old age by Polish and Turkish university students” (Polonyalı ve Türk üniversite öğrencilerinde yaşlılık algısı) konulu bir araştırma projesine başlandı. Proje, anket sorularının tamamlanmasının ardından, uygulamaya geçme aşamasındadır.

C. YESGUM’un araştırma faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmiş çalışmalar

1. Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencileri ile gerçekleştirilen “Hizmet Veren Sağlık Kuruluşlarının Çevreyle İlişkisi” konulu araştırma projesi, yine Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve 04–06.05.2012 tarihlerinde gerçekleştirilen Bilim Günleri2’de sunuldu. Haziran 2012 itibarıyla bu çalışmalar genişletilerek İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ile irtibata geçildi ve işbirliği yapılması sağlandı. Bu kapsamda “Zeytinburnu ilçesi Aile Sağlığı Merkezlerinde azami memnuniyetin sağlanması hakkında görüş ve beklentiler” ile “112 Acil Sağlık Hizmetlerinde azami memnuniyetin sağlanması hakkında görüş ve beklentiler” konulu iki bilimsel araştırma için proje hazırlama çalışmaları başlatıldı, anket soruları hazırlandı. Proje şu an itibarıyla uygulamaya geçirilme aşamasındadır. Öncelikle Zeytinburnu ilçesi Aile Sağlığı Merkezleri incelenecek, hizmet verenlerin görüş ve beklentileri değerlendirilecektir.

2. Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve 04–06.05.2012 tarihlerinde gerçekleştirilen Bilim Günleri2’nde, YESGUM ve Antropoloji Bölümü’nün katkılarıyla “New Trends in Health Sciences” (Sağlık Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar) konulu panel düzenlendi. Avustralya’dan YESGUM’un davetlisi olarak panele katılan Dr. Grethe Knudsen, bu panel kapsamında “Vital Involvement in an Aging Population” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

3. Sosyal gerontoloji hakkındaki değişik Türkçe ve İngilizce kaynakların bir araya getirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Bu arşivin oluşturulmasının amacı, konuyla birçok açıdan ilgili farklı uzmanların ve alan çalışması yapmak isteyen araştırmacıların yararlanabileceği kapsamlı bir bibliyografya hazırlamaktır.