Anasayfa / Akademik / Araştırma Merkezleri
Yönetim Kurulu

Müdür:

• Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

Üyeler:

• Prof. Dr. Gönül KUNT KANDEMİR

• Prof. Dr. Banu KURAN

• Prof. Dr. Gül BAKTIR

• Prof. Dr. Resul İZMİRLİ

• Dr. Öğr. Üyesi Ali OFLUOĞLU

• Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Aykan KEPEKLİ

• Öğr. Gör. Aliye KAŞARCI HAKAN