Anasayfa / Akademik / Araştırma Merkezleri
Hakkında
Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği…

Çalışanların sağlıklı olması, ekonomiyi; Ekonominin güçlü olması, çalışanların sağlığını güçlendirir. Bu sistemik döngü içerisinde sanayicilerimize çok önemli görevler düşmektedir. Her işveren, çalışanının sağlığını korumak ve geliştirmekle yükümlüdür. Devlet, yasalarla bu sorumluluğu belirlemiş, yasalar çerçevesinde, olumsuz çalışma koşulları nedeniyle, çalışanda oluşan hasarın tazmini konusunda işverene yükümlülükler getirmiştir. Ayrıca, devlet, işverenden prim alarak, çalıştırdığı insanların sağlıklarını sigorta ederek garanti altına almıştır. Oluşturulan bütün yasalar ve sistemler, kendi bürokratik yapısı içerisinde, yapılan hatalarla çalışamaz hale gelmiş ve hem işverene, hem de çalışana zarar veren bir yapıya dönüşmüştür.

Konu ile yapılan tüm uygulamalarda, işverenin veya üst düzey yöneticilerin çalıştırdıkları insanların sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi sahibi oldukları veya olması gerektiği varsayılarak yola çıkılmıştır. Çalışanların sağlığı ve güvenliği ilgili bilgileri, işveren veya yönetici pozisyonunda bulunan insanlara aktaracak mekanizmalar, eğitim sistemleri, düşünülmemiş ve geliştirilememiştir. Birçok meslek eğitiminin içerisinde doğal olarak olması gereken İş Sağlığı (Çalışanların sağlığı ve güvenliği) eğitiminin var olmadığı açıkça görülmektedir. Diğer taraftan var olan eğitimlerde de Üretim güvenliği, ürün güvenliği, kısaca mal güvenliği ile İş Sağlığı (Çalışanların sağlığı ve güvenliği)’nın karıştırıldığı görülmüştür.

Ülkemizde “İş Sağlığı (Çalışanların sağlığı ve güvenliği)” konusunda yetişmiş öğretim Üyesi sayısı, maalesef iki elin parmaklarından fazla değildir. Bu nedenle İş sağlığı konusunda hizmet verebilecek kapasitede çok az sayıda Üniversite bulunmaktadır. Üniversitemiz, YENİSARUM merkeziyle, İş Sağlığı (Çalışanların sağlığı ve güvenliği) Lisans ve lisansüstü programlarıyla, ilerde açacağı İşyeri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleriyle, bu alanda örnek ve öncü Üniversite olacaktır.

YENİSARUM Merkezimizin kuruluş amacındaki en önemli husus, Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin akademik bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak, sanayicimizin üzerindeki İş Sağlığı (Çalışanların sağlığı ve güvenliği) konusundaki yükü ve sorumluluğu hafifletmek, dolayısıyla çalışanlarımızın sağlığını koruyarak ve sanayicimizin üretimine yoğunlaşmasını sağlayarak, Ülke ekonomisine yarar sağlamaktır.
 

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

Yenisarum Müdürü