YÜTÖM / IYYU Turkish Teaching Practise and Research Center

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özkat
YÜTÖM Müdürü

İkinci Dil Olarak Türkçe

Bugün yaklaşık 12 milyon km2’lik geniş bir coğrafyada, yirmi civarındaki yazı dili ve lehçesiyle 400 milyon kişi tarafından konuşulmakta olan Türkçe, dünyada en fazla konuşuru bulunan diller arasında beşinci sırada yer almaktadır. 2005 verilerine göre Türk yazı dili ve lehçeleri içerisinde Türkiye Türkçesi, ana dili olarak 78.943.349 kişi tarafından kullanılmaktadır. Tamamı ya da önemli bir bölümü Türkiye Türkçesinin coğrafyası içinde yer alan ülkeleri şöyle sıralayabiliriz:

* Bosna-Hersek * Karadağ * Arnavutluk * Sırbistan * Kosova * Makedonya * Yunanistan * Bulgaristan * Romanya * Türkiye * Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti * Güney Kıbrıs Rum Kesimi * Suriye * Irak

Bugün dünyada, yukarıda belirtilen asli coğrafya dışında, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, Belçika, Hollanda, Büyük Britanya, İsveç, ABD, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde de çeşitli nüfus oranlarıyla (bazılarında milyonlarca, bazılarında on binler) Türkiye Türkçesi konuşulmaktadır.


Assistant Prof. Dr. Mustafa Özkat
YÜTÖM Director

Turkish As A Second Language

Today, Turkish language with its written form and dialects has been spoken by 400 million people in an area of 12 million square km. Turkish language occupies the fifth rank as a widely spoken language in the world. According to a survey made in 2005, Turkey Turkish with its written form and dialects has been used as a mother tongue by 78.943.349 people. Countries that are wholly or partly par taking in the geography of Turkey Turkish are as follows:

Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Albenia, Serbia, Kosovo, Macedonia, Greece, Bulgaria, Romania, Turkey, Northern Cyprus, Southern Cyprus, Syria, Iraq

Apart from the countries stated above, Turkish is spoken widely by various populations in the world (in some countries by millions, in some countries by thousands) in Austria, Germany, Switzerland, France, Belgium, Netherlands, The UK, Sweden, The USA, Canada and Australia.


Başa Dön

--