ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Mevzuat

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİKLER

YÖK VAKIF ÜNİVERSİTELERİ YÖNETMELİĞİ
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK OKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YÖK YATAY GEÇİŞ YÖNETMELİĞİ EK MADDE-1 UYGULAMA ESASLARI

YÖNERGELER

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kütüphane Yönergesi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burs Yönergesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kayıt Sildirme, Kayıt Dondurma ve Yatay Geçiş İle ilişkili Mali Süreçlerin Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasları Belirleyen Yönerge
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
İYYÜ Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Proje Yönergesi
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurul Yönergesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Öğretimi Bitirme Çalışması (Bitirme Projesi) Esasları Yönergesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Bitirme Projesi Yönergesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Bitirme Projesi Yönergesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Bitirme Projesi Yönergesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mühendisliği Bölümü Bitirme Projesi Yönergesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez/Proje Hazırlama Yönergesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez/Proje Hazırlama Yönergesi
Tıp Fakültesi Yönergesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atama Kriterleri Yönergesi
Arşiv Yönergesi
Fen, Sosyal Ve Girişimsel Olmayan Sağlık Bilimleri Araştırmaları Etik Kurul Yönergesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi İşleyiş ve Uygulama Yönergesi
Yaz Öğretimi Yönergesi
Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü Yönergesi
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ

STAJ YÖNERGELERİ

Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
Eczacılık Fakültesi Staj Yönergesi-2013
İletişim Fakültesi Staj Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Staj Yönergeleri
Meslek Yüksek Okulları Staj Yönergesi
Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Staj Yönergesi
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Staj Yönergesi
Fen edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü Staj Yönergesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Staj Yönergesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Meslek Stajları Yönergesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Uygulama Yönergesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesi
Tıp Fakültesi İntörn Doktorluk Yönergesi
İYYÜ Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. Sınıf Klinik Uygulama Eğitimi Yönergesi

Başa Dön