Erasmus+

Coordinators

Erasmus+ Office
erasmus@yeniyuzyil.edu.tr

Institutional Coordinator:
Prof. Dr. Günseli İşçi
gunseli.isci@yeniyuzyil.edu.tr

Assistant Erasmus Institutional Coordinators

Research Assist. Sevilay Yavuz
sevilay.yavuz@yeniyuzyil.edu.tr

Research Assist. Ümit Türe
umit.ture@yeniyuzyil.edu.tr

Erasmus Specialist Eylül Beyza ATEŞ   CV
eylulbeyza.ates@yeniyuzyil.edu.tr

Faculty of Medicine
Prof. Dr. Asiye Nurten
asiye.nurten@yeniyuzyil.edu.tr

Faculty of Dentistry
Assist. Prof. Dr. Asuman Eroğlu
asuman.eroglu@yeniyuzyil.edu.tr

Faculty of Pharmacy:
Research Assist. Duygu Susuz
duygu.susuz@yeniyuzyil.edu.tr

Faculty of Health Sciences
Lect.Aliye Kaşarcı Hakan
aliye.kasarcihakan@yeniyuzyil.edu.tr

Faculty of Arts and Sciences
Research Assist Gülşen Uz
gulsen.uz@yeniyuzyil.edu.tr

Research Assist. Sevilay Yavuz
sevilay.yavuz@yeniyuzyil.edu.tr

Research Assist. Ümit Türe
umit.ture@yeniyuzyil.edu.tr

Research Assist. Cihan Asaroğlu
cihan.asaroglu@yeniyuzyil.edu.tr

Faculty of Engineering and Architecture

Assist.Prof.Dr. Ali Akpek
ali.akpek@yeniyuzyil.edu.tr

Faculty of Law
Research Assist. Ömer Uğur
omer.ugur@yeniyuzyil.edu.tr

Faculty of Economics and Administrative Sciences
Assist. Prof. Dr. Tülay Yıldırım
tulay.yildirim@yeniyuzyil.edu.tr

Faculty of Communication
Yrd. Doç. Dr. Sevinç Koçak
sevinc.kocak@yeniyuzyil.edu.tr

Faculty of Fine Arts
Research Assistant Sevinç Meseci
sevinc.meseci@yeniyuzyil.edu.tr

Vocational School
Lect. Gülçin Serçe
gulcin.serce@yeniyuzyil.edu.tr

Vocational School of Health Services
Assist. Prof.Dr. Deniz Ekşi
deniz.eksi@yeniyuzyil.edu.tr

Başa Dön