Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yönetim
Prof. Dr. Hakkı Cüneyt Ulutin
Dekan V.
cuneyt.ulutin@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Itır Erkan
Dekan Yardımcısı
itir.erkan@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Saydamlı
Dekan Yardımcısı
seyda.saydamli@yeniyuzyil.edu.tr
Yeşim ASLAN
Fakülte Sekreteri
yesim.aslan@yeniyuzyil.edu.tr
444 50 01 / 2005
Prof. Dr. H. Cüneyt ULUTİN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mehmet ÜNAL Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. F. Erkal BİLEN Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Rona TURANLI Profesör Temsilcisi
Doç. Dr. Cenk KIĞ Doçent Temsilcisi
Doç. Dr. Meriç KARACAN Doçent Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Itır ERKAN Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi (Dekan Yardımcısı)
Yeşim ASLAN Fakülte Sekreteri, Raportör
Prof. Dr. H. Cüneyt ULUTİN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mehmet ÜNAL Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bl. Başkanı
Prof. Dr. Resul İZMİRLİ Sağlık Yönetimi Bl. Başkanı
Prof. Dr. Gönül KUNT KANDEMİR İş Sağlığı ve Güvenliği Bl. Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda SAYDAMLI Hemşirelik Bl. Başkanı (Dekan Yardımcısı )
Dr. Öğr. Üyesi Ayla TİSİNLİ Beslenme ve Diyetetik Bl. Başkan V.
Prof. Dr. Rona TURANLI Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. H. Hulusi ACAR Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Fikri Erkal Bilen Profesör Temsilcisi
Doç. Dr. Meriç KARACAN Doçent Temsilcisi
Doç. Dr. Cenk KIĞ Doçent Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Itır ERKAN Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi
Yeşim ASLAN Fakülte Sekreteri, Raportör
Araş. Gör. Ulaş ÇINAR Eğitim Koordinatörü
Araş. Gör. Tuğba GÜZ ERASMUS Koordinatörü
Araş. Gör. Tolga BARIŞIK WEB Koordinatörü
DESTEK