Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi


VİZYON

Sağlık Bilimleri Fakültesi, içinde barındırdığı 5 ayrı bölümle sağlık alanındaki değişimi yakalamış ve sadece Türkiye’de değil, bölgesinde sağlık sektörünün lideri olacak bireyleri yetiştiren bir kurum olma amacındadır.

MİSYON

Sağlık hizmeti mükemmel standartları olan, sıfır hata ile yerine getirilmesi gereken görevler bütünüdür. Böylesine hassasiyet gerektiren işlevler takım çalışmasını gerektirir. Bu süreçte tabip kadar ekibin diğer öğelerinin de başarılı olmaları gereklidir. Unutulmamalıdır ki bir makinanın hızı en yavaş çalışan parçası kadardır. Fakültemiz de içinde barındırdığı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik ( İngilizce ), Hemşirelik, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sağlık Yönetimi Bölümleriyle bu ekibin vazgeçilmez, dinamik, bilgili ve ustalaşmış personelini yetiştirmektedir.

HEDEFLER

 Laboratuvar koşullarının en üst düzeyde, çağın ilerisinde şartlara sahip olmasını sağlamak,
 Gereklilikleri bilerek, bunları nerden, nasıl, ne ile bulacağını çözümleyebilen sağlık mensubu yetiştirmek,
 Alanına hakim, kendine güveni tam, girişimci öğrencilere dönüşümü sağlamak,
 Sağlığın önemini ve uygulamalarının kusursuz olması gerektiği bilincini yerleştirmek,
 Özverinin, sağlık hizmetinin parçası olduğu bilincini kazandırmak.

Başa Dön