EN
Anasayfa / Akademik / Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Hakkında

Vizyonumuz

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yabancı Diller Okulu olarak görevimiz, öğrencilerimizi çağın gerekleri doğrultusunda, yabancı dili akademik ve sosyal yaşamlarında internet ortamı ve multimedya imkânlarını da kullanarak en iyi şekilde uygulayabilecekleri yabancı dil bilgisi ve becerileriyle donatmaktır. Öğrencilerimizle donanımlı ve deneyimli öğretim elemanlarının rehberliğinde öğrenme ortaklığı kurarak yabancı dil becerilerini geliştirmelerine olanak tanımak için çağdaş yöntem ve tekniklerle donatılmış uygun eğitim öğretim ortamı sağlamaktayız. Ayrıca öğrencilerimize mümkün olan en iyi yabancı dil eğitimini vermenin yanı sıra, kendilerini bağımsız birer öğrenici olarak geliştirebilmeleri konusunda onları teşvik etmekteyiz. Bu nedenle, yabancı dil öğretim ve öğrenme ana ilkeleri ışığında, önceden belirlenen kısa ve uzun vadeli hedeflerimizle öğrencilerimizi ilerideki akademik ve sosyal çalışmalarında bir yabancı dili en iyi şekilde kullanabilmelerine imkân sağlamayı asıl görevlerimiz arasında sayıyoruz.Misyonumuz

​​İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yabancı Diller Okulu olarak yabancı dil öğrenim/öğretim sürecindeki amaçlarımızı şöyle sıralayabiliriz:


• Bir yabancı dilin ne denli önemli ve gerekli olduğu bilincini vermek,

• Bireysel öğrenme güçlüğü çekmeleri durumunda, birebir öğretim uygulayarak kendi kendine öğrenme becerilerini kazandırmak,

• Yabancı Dil öğreniminde belirli endişe, kaygı ve öğrenme zorluklarının üstesinden gelmelerine yardımcı olmak,

• Öğrenci odaklı bir dil öğretim anlayışını dil öğretim programının uygulama ve işleyişinde hakim kılmak,

• Bilhassa duygusal zekâ verilerinden yola çıkarak, empatik yaklaşımı benimseyerek dil öğreniminde sorunların çözümüne yardımcı olmak,

• Bireysel çalışma alışkanlıkları kazandırarak, öğrencilerin yabancı dili öğrenmeleri aşamasında sentez ve analiz yaparak öğrenmelerine yardımcı olmak,

• Yabancı dil öğreniminde teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak sınıf içi ve ders dışı faaliyetlerle aktif öğrenme sürecine katkı sağlamak,

• Beceri temelli dil öğretimini hedefleyerek, öğrencinin dilin tüm becerilerini uygulayarak öğrenmesine öncülük etmek,

• Dil öğretiminin her aşamasında modern çağın tüm imkanlarını program ve uygulama alanına dahil ederek, öğrencilerin teknolojik becerilerini kullanmalarına destek vererek dil öğretim çalışmalarına aktif katılımlarını sağlamak,

• Yabancı dil öğretiminde asıl hedef ve amacımız, öğrencilerle öğrenme ortaklığı kurarak yabancı dil öğreniminde süreklilik ilkesine bağlı olarak ve her öğrencinin önceden kazanılmış becerilerini de dikkate alarak en az bir yabancı dili kişisel ve mesleki amaçlar doğrultusunda öğrenmesine ve kullanabilmesine yardımcı olmaktır.

• Yabancı dil öğretiminde temel kavram ve ilkemiz: Öğren, Anla, Kavra, Başar diyebiliriz.Genel Bilgilendirme

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı,İngilizce-Türkçe Mütercim Tercümanlık ile Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinde öğretim dili İngilizcedir. Bu bölüm öğrencilerinin dersleri takip edebilmeleri için İngilizce seviyelerinin belli bir düzeyde olması gerekmektedir. Bu bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerin yeterlik seviyesini belirlemek için her akademik yılbaşında İngilizce Yeterlik Sınavı yapılmaktadır. Sınav sonucunda yönetmelikte belirtilen yeterlik kriterlerini yerine getiren öğrenciler bölümlerine kayıt yaptırırlar. Ayrıca daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda İngilizce Hazırlık Programından başarılı olmuş öğrenciler ile Dil Okulu (DO) Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen ulusal veya uluslararası sınavlardan yeterli puanı alan öğrenciler de belgeleriyle başvurdukları takdirde, DO tarafından değerlendirme sonucunda belgesi geçerli ve yeterli bulunduğunda bölümlerine devam edebilirler.

İngilizce Hazırlık Programı’nda dil öğretimi bir akademik yıl sürmektedir. Öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan aldıkları puanlara göre hazırlık sınıflarında seviye gruplarına ayrılır ve dil öğretiminin programı buna göre belirlenir.

İngilizce Hazırlık Programı’nda her öğrencinin bireysel dil öğrenme çabası ve gayreti, deneyimli öğretim elemanlarımızca sürekli izlenmekte ve her koşulda öğrencimize akademik destek vermeyi amaç edinen bir dil öğretim anlayışı benimsenmektedir. Çünkü öğrencilerimizin hazırlık programında yeterli ve iyi bir dil eğitimi alarak başarılı olması, bölümlerinde ve ilerideki akademik çalışmalarında kendilerine son derece önemli bir katkı sağlayacağı inancındayız.

Ayrıca İngilizce Hazırlık Programı'nın amacı, öğrencilerin akademik hayatlarında başarılı olabilmeleri; İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri ve bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için gerekli olan dil becerilerini kazandırmaktır.

İngilizce Hazırlık ders programları, derslerine devam eden, düzenli çalışan, proje ve ödevlerini yapan, sınıf dışı kaynakları kullanan tüm öğrencilerin başarılı olmalarını hedefleyerek düzenlenmiştir.

Dil öğretim programımız, öğrenme ortağımız olan tüm seviyedeki öğrencilerimizi, programın gereklerini başarıyla yerine getirmeleri koşuluyla, bir akademik yıl içerisinde hedeflenen düzeye ulaştıracak şekilde geliştirilmiştir. Bu nedenle, öğrencilerin dersleri takip etmesi ve sınıf dışı bireysel çalışmaları ve projeleri eksiksiz yerine getirmesi çok önemlidir.Sınavlar ve değerlendirme

İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenciler, her akademik yılbaşında kendilerine duyurulan değerlendirme ölçütleri doğrultusunda öğretim süresi boyunca öğrenim gördükleri her bölümde proje, ödev, sınıf içi çalışmalar ve yapılan ortak küçük sınavlar (Common Quizzes), ara sınavlar (Achievement Tests) ve yılsonun yapılacak final sınavları(Final Exam) ile değerlendirilir. Öğrencilerin tüm çalışmaları yılsonu genel değerlendirme kriterlerine dahil edilerek, başarılarında önceden belirlenen ölçütler dikkate alınır.Devam - Devamsızlık

Öğrencilerin derslere yüzde 85 devam zorunluğu esastır ve her öğrenci derslere devam konusunda yönetmelikte belirlenen devam devamsızlık ölçütlerine uymak zorundadır. Derslere devam zorunluğunu yerine getiremeyen öğrenciler, yılsonu final sınavına giremez ve başarısız sayılırlar. Bu öğrenciler isterlerse İngilizce Yaz Öğretimine (İYÖ) katılabilirler.