Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Dekanın Mesajı
Bilindiği üzere Mühendislik ve Mimarlık dünyamızı değiştirmeye devam etmektedir. Bilimsel prensipleri ve yaklaşımları tüm sinerjik yönleri ile temel alan Mühendislik - araştırma, tasarım, analiz etme gibi vasıfları insanlığa faydalı ürünlere dönüştürme sanatıdır. Mimarlık yapıları ve fiziksel çevreyi tasarlama, yenileme ve estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatıdır.

Sevgili öğrenci adaylarımız,

Fakültemiz, dünyanın önde gelen üniversitelerinin eğitim programlarını örnek alarak, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri ile lisans eğitimi vermektedir. Mühendislik bölümlerimiz, ilk yıllarında ortak müfredat eğitimini, sonraki yıllarda ise branşlaşma müfredatı eğitimini takip etmektedirler.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz, Enerji İletimi ve Dağıtımı, Elektrik Makinaları, Güç Elektroniği, Aydınlatma ve Yüksek Gerilim Teknikleri gibi dersler ile Elektrik Mühendisliği alanında; Elektronik Devreler, Kontrol, Sayısal Tasarım, Haberleşme Teorisi, İşaret İşleme, Tüm Devre Tasarımı gibi dersler ile de Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında tercih yapabilmektedirler.

Tıp ve biyoloji bilimleri ile mühendislik bilimleri arasındaki boşluğu daraltmakla insan sağlığına hizmeti hedefleyen Biyomedikal Mühendisliği oldukça önemli ve gelecek vadeden bir alandır. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizin eğitim müfredatı, Üniversitemizin Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin eğitim müfredatı ile uyumlu, mevcut bilgisayar ve elektronik altyapı dikkate alınarak düzenlenmiştir.

Öğrencilerimiz için gerek başka mesleki kuruluşlarda gerekse hastanelerimiz bünyesindeki Klinik Mühendisliği birimlerinde uygulama, staj yapabilme ve istihdam imkanları mevcuttur.

Fakültemiz Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri kendi kavramlarını evrensel çerçevede tanımlayan, modern tekniği, yenilikçi düşünceyi, sanatı ve duyarlılığı bünyesinde bulunduran bölümlerdir. Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri öğrencilerimizin eğitim müfredatı, yerel ve evrensel alanda rekabetçi, tasarım yeteneği kazanmış, keşfederek öğrenmeyi kendine görev edinmiş, modern araçları kullanma yeteneğine sahip mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yeni yüzyılın Mühendislik ve Mimarlık anlayışı, teknolojik, ekolojik ve ekonomik bileşenlerin uyumu ile disiplinler arası işbirliğini ön planda tutan çok yönlü aynı zamanda yenilikçi fikirlerin kaynağı ve inşa etme sanatı üzerinedir. Dünyaca ünlü mühendis Theodore von Karman’ın (1881-1963) deyimiyle: “Bilim adamları keşfederler, mühendisler olmayanı inşa ederler”. Bu düşünceleri ilke edinen Fakültemizi, geliştirme ve daha ileriye taşıma doğrultusunda her türlü görüş ve önerilerinizi önemsiyoruz.

Eğitim-öğretim süreciniz boyunca başarılar ve üretken bir gelecek diliyorum.
 

Prof. Dr. Fikret EVCİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Dekan V.