Anasayfa / Akademik / Etik Kurullar
Üye Listesi

Ünvanı

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Çalıştığı Kurum

E-mail

Prof.Dr.

Gül BAKTIR

Farmakoloji

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

gul.baktir@yeniyuzyil.edu.tr

Prof.Dr.

Ahmet KÖROĞLU

Anestezi ve Reanimasyon

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi

koroglua@yahoo.com

Dr. Öğr. Üyesi

A. Vehbi ALPMAN

Nöroloji

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

valpman@yahoo.com

Prof.Dr.

Mehmet ÜNAL

Fizyoloji

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

mehmet.unal@yeniyuzyil.edu.tr

Prof.Dr.

Ayşe KAFKASLI

Kadın Hastalıkları

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi

kafkasli.ayse1@gmail.com

Doç.Dr.

Tuba GÜNEL

Moleküler Biyoloji ve Genetik

T.C İstanbul Üniversitesi

gunel@istanbul.edu.tr

Doç.Dr.

Ahmet MİDİ

Patoloji

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi

ahmetmidi@yahoo.com

Dr. Öğr. Üyesi

Nurten DAYIOĞLU

Biyoistatistik

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

nurtendayioglu@yahoo.com

Dr. Öğr. Üyesi

Ayten ARIKAN

Tıp Tarihi ve Etik

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

ayten.arikan@yeniyuzyil.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Gökhan Yaşar DURAN

Hukuk

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi

gduran_41@hotmail.com

11.

-

Mustafa GÜMÜŞ

Emekli

defne.gumus@yeniyuzyil.edu.tr

Sekretarya:

Adı Soyadı

Eğitim Durumu

E-Mail

1.

Yeliz FERHATOĞLU

Bilgi ve Belge Yönetimi / Lisans

yelizferhatoglu@gmail.com

DESTEK