Anasayfa / Akademik / Fakülteler
Akademik Kadro
Tam Zamanlı Öğretim Elemanları
Prof. Dr. İ.Yaşar HACISALİHOĞLU
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
yasar.hacisalihoglu@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Tuncay KOCAMAZ
İşletme
tuncay.kocamaz@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Orhan KURUÜZÜM
İşletme
orhan.kuruuzum@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Betül TOSUN
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
betul.tosun@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Hikmet URGANCI
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
hikmet.urganci@yeniyuzyil.edu.tr
Doç. Dr. Sevgi KALKAN
İşletme
sevgi.kalkan@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Avni Aykutalp AKDAĞ
İşletme
aykut.akdag@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Lale ASLAN
İşletme
lale.aslan@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Mehmet BARDAKÇI
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
mehmet.bardakci@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Esra DEMİRBAŞ
İşletme
esra.demirbas@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Hande ÖZEK
İşletme
hande.ozek@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Yılmaz TEZCAN
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
yilmaz.tezcan@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Emrah KONURALP
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
emrah.konuralp@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Suna ŞAHİN
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
suna.sahin@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Özlem TOPLU YILMAZ
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ozlem.yilmaz@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Diyadin CAN
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
diyadin.can@yeniyuzyil.edu.tr
Arş. Gör. Eylül Beyza ATEŞ ÇİFTÇİ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
eylulbeyza.ates@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Güven GÜRSEL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
guven.gursel@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Volkan KAYMAZ
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
volkan.kaymaz@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Fergül ÖZGÜN
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
fergul.ozgun@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Ümmühan YÜKSEL
İşletme
ummuhan.karakus@yeniyuzyil.edu.tr
Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Ömer Önder ARI
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
omeronder.ari@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Ertan EĞRİBEL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
ertan.egribel@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Sait YILMAZ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
sait.yilmaz@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Mustafa ERCİLASUN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
mustafa.ercilasun@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Nalan GELİRLİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ozgur.sevinc@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Sinan GÖZENÇ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
sinan.gozenc@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Tülay YILDIRIM
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
tulay.yildirim@yeniyuzyil.edu.tr
Öğr. Gör. Deniz Necati ERDA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
deniznecati.erda@yeniyuzyil.edu.tr