İdari Birimler

Personel Daire Başkanlığı

Güllü YILDIZ
Personel Daire Başkanı

Personel Daire Başkanlığı

Birim Hakkında
Personel Daire Başkanlığı, üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, personelin atama, özlük, sağlık, izin, sicil, kadro ve emeklilik işleri ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir.

Birimimiz, görev tanımı kapsamında sunduğu hizmetlerde, etik kurallar çerçevesinde bütünleştirici, verimli ve koordineli bir takım ruhuyla, insan haklarına önem veren bir anlayışla, mutlu çalışanlarla mutlu bir topluma ulaşmak amacını taşımaktadır.

Başa Dön