İdari Birimler

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Seçil ÖZTÜRK
Öğrenci İşleri Daire Başkan V.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Birim Hakkında
1. Yeni gelen öğrencilerin kayıtlarının yapılması ve sisteme kaydedilmesi.

2. Ek kontenjan ile gelen öğrencilerin kayıtlarının yapılması.

3. Yeni gelen ve ek kontenjan ile gelen öğrencilerinin tüm bilgilerinin sisteme girilmesi.

4. Askerlik (EK-C2) belgelerinin tek tek askerlik şubelerine gönderilmesi.

5. Öğrenci kimliklerinin hazırlanması ve imza karşılığında öğrencilere dağıtılması.

6. Kredi Yurtlar Kurumunun istatistiklerinin yapılması ve gönderilmesi.

7. YÖK tarafından istenilen istatistiklerin yapılıp YÖK sistemine yüklenmesi.

8. Öğrenci istatistiklerinin YÖK veri tabanına yüklenmesi.

9. Çalışma Bakanlığının istemiş olduğu istatistiklerin yapılması.

10. YÖK denetleme formlarının yapılması.

11. Gelen Yönetim Kurulu kararlarının sisteme işlenmesi.

12. Öğrencilere öğrenci ve transkript belgelerinin verilmesi.

13. Kredi Yurtlar Kurumunun duyurularının panolarda ilan edilmesi.

14. Öğretim üyelerinin kimlik kartlarının hazırlanması ve dağıtılması.

15. Öğretim üyelerinden güz/bahar dönemindeki vize ve final sınav kağıtlarının, cevap anahtarlarının, öğrencilerin devam devamsızlık durumlarının ve notlarının kapalı zarf içerisinde imza karşılığında teslim alınarak arşivlemek.

16. Öğrencilerin eksik evraklarının takibinin yapılması.

17. Öğrencilerin otomasyonla ilgili tüm işlemlerinin yapılması.

18. Dönemlik açılan derslerin otomasyona giriş işlemlerinin yapılması.

Başa Dön

--