Anasayfa / İdari Birimler
Birim Hakkında

1- Kütüphanenin düzenli çalışmasını sağlamak,

2- Kitap ve Dergileri yurtiçinden ve yurtdışından sağlamak, bunların mikrofilm, film, video, banta geçirilmesini ve ciltlenmesini ve kataloglanmasını yaptırmak,

3- Gerekli her türlü film, fotokopi, kitap, dergi ve makaleleri sağlamak,

4- Kütüphane hizmetlerini yükseköğretim kurumları ile ihtiyaç duyan kişi ve kurumlara sunmak.

DESTEK