İdari Birimler

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Birim Hakkında
1- Kütüphanenin düzenli çalışmasını sağlamak,

2- Kitap ve Dergileri yurtiçinden ve yurtdışından sağlamak, bunların mikrofilm, film, video, banta geçirilmesini ve ciltlenmesini ve kataloglanmasını yaptırmak,

3-  Gerekli her türlü film, fotokopi, kitap, dergi ve makaleleri sağlamak,

4- Kütüphane hizmetlerini yükseköğretim kurumları ile ihtiyaç duyan kişi ve kurumlara sunmak.

Başa Dön