İdari Birimler

Genel Sekreterlik

Yakup HAYIRLIOĞLU
Genel Sekreter V.
Dursun ÖZTÜRK
Genel Sekreter Yardımcısı


Genel Sekreterlik ofisinin esas fonksiyonu; akademik faaliyetlerin verimli yürütülmesi için idari destek sağlamaktır.
Genel Sekreterlik ofisinin üst amiri olan Genel Sekreter, Üniversitedeki tüm idari birimlerin başıdır. Bu birimlerin düzenli ve uyumlu çalışmasından sorumludur.
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. Maddesi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosunda raportör olarak da görev yapan Genel Sekreter, Rektöre karşı sorumludur.

Genel Sekreterlik Ofisi Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve Yazı İşleri Müdüründen oluşur.


Sn. Dursun ÖZTÜRK;
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile ilişkiler, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Fakülte/Yüksekokul/Enstitü sekreterliklerinden;

Sn. Yakup HAYIRLIOĞLU;
Üniversite içi sosyal ve kültürel etkinlikler, Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından sorumludurlar.

Ayrıca Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
Başa Dön