İdari Birimler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tayfun GÜLER
Bilgi İşlem Daire Başkanı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Birim Hakkında
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, gelişmiş ve 21. Yüzyılın teknolojik dinamiklerine yakışan bilgisayar ve yazılım hizmetlerinden bütün öğrencilerin, akademik ve idari personelin azami derecede yararlanabilmelerini amaçlamaktadır.

Bu ilke ve hedeflerden hareketle Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın görev tanımı aşağıdaki gibidir;

1. Öğrencilerimizin hızla gelişen iletişim ve web teknolojilerini sürekli takip edebilmeleri ve gittikleri her yerde akademik araştırmalarını yapmalarına olanak sağlamak amacıyla teknolojik yapılanmayı gerçekleştirmek.

2. Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek, eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak ve ilgili görsel çalışmaların layıkıyla yapılabilmesi için laboratuarlar oluşturmak ve bunların bakımını gerçekleştirmek.

3. Öğrencilerimizin ve akademik personelimizin güncel ve akademik araştırmalarını yapabilmeleri için E – Kütüphane konusunda Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na destek vermek.

4. Öğrencilerimizin ara ve yıl sonu sınav sonuçları ile devamsızlık bilgilerini güncel olarak takip edebilmeleri amacıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na “Öğrenci Bilgi Sistemi”nin yazılımının tamamlanıp uygulanması ve benzeri diğer bilgi işlem konularında yardımcı olmak.

5. Akademik ve idari personelin işlerinin aksatmadan yürütülebilmesi için gerekli teknik ve donanımsal desteği vermek.

Başa Dön