Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Hukuk Fakültesi
Dekanın Mesajı

Birlikte yaşama olgusu toplumsal düzeni zorunlu kılar. Bu itibarla Devletin gayesi ve hedefi, toplumsal huzurun ve toplum fertlerinin erdemli ve mutlu bir ortam içerisinde yaşayabilmelerinin sağlanmasıdır. Bu doğrultuda HUKUK; toplumsal değer hükümlerinin ve sosyal olgunun ‘‘NORM’’a dönüşmüş halidir. Sosyal olgunun norma dönüşmesiyle toplumsal kabullenişlerin benimsediği kurallar, böylece hukukun emredicilik vasfına sahip, kanun hükmüne dönüşecek ve Devletin zorlayıcılk ve zecrilik gücü ile desteklenmiş olacaktır. Devletin yaptırım gücüyle desteklenmiş olan Hukuk Kuralları hayatımızın her safhasını kapsayacak, bazen yaya geçidinde‘‘kırmızı ışık’’ bazen de hastane koridorlarında yürürken ‘‘sus’’ işareti olarak karşımıza çıkartır. Birlikte yaşamanın zorunlu kıldığı toplumsal düzen, ancak toplum fertlerinin NORMATİF mahiyete bürünen hukuk kurallarına uymalarıyla mümkün olacaktır.


Hukukçular bu kuralların uygulanmasında ve bu süreçte fertle fert, fertle kamu arasında çıkacak olan uyuşmazlıkların çözümünde aktif rol almak durumundadır. Hukukun temel idesi ve nihai gayesi olan Adalet’in gerçekleştirilmesi yolunda hukukçular en ön sıralarda görev ve sorumluluk üstlenen bireylerdir. Hukukçular alarak, Üstlenilecek bu kutsal görevde başarı elde etme ve hukukun idesi olan Adalet’in gerçekleşmesine katkıda bulunma, ancak çok çalışıp, iyi yetişmiş bir hukukçu olmanız ve şahsi çıkarlardan, hukuk dışı fikirlerden ve ideolojik bakış açılarından uzak durmakla mümkündür.


Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak eğitim öğretimdeki ciddiyetimiz ve pratiğe yönelik gayretlerimiz sonucu 2014-2015 yılından bu yana vermiş olduğumuz mezunlarımız bizi gururlandıracak şekilde hakimlik savcılık sınavlarında üstün başarı göstermişlerdir. Bu da Fakültemizin Hukuk Eğitimindeki farkındalığının açık delilidir.


Sürekli okuma ve araştırmayı göze alarak iyi bir hukukçu olma idealiyle Fakültemizi tercih eden siz değerli öğrencilerimizi kutluyor, bundan böyle iyi bir hukuk eğitimi almayı düşünen değerli gençlerimizi de Üniversitemize bekliyoruz.

 

Prof. Dr. Celal ERBAY

Hukuk Fakültesi Dekan V.