Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Hukuk Fakültesi
Akademik Kadro
Tam Zamanlı Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Celal Erbay
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
celal.erbay@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Servet Armağan
Kamu Hukuku Bölüm Başkanı, Anayasa Hukuku ​Anabilim Dalı
servet.armagan@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Emin Memiş
İdare Hukuku Anabilim Dalı
emin.memis@yeniyuzyil.edu.tr
Prof. Dr. Necla Akdağ Güney
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
neclaakdag.guney@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Mehtap Civir
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
mehtap.civir@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Gökhan Yaşar Duran
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
gokhanyasar.duran@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Süleyman Akdemir
Medeni Usul Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
suleyman.akdemir@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Yusuf İleri
Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı
yusuf.ileri@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Yıldırım Keser
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
yildirim.keser@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Nergiz Karadağ Özgün
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
nergiz.karadag@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Tuğçe Tekben
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
tugce.tekben@yeniyuzyil.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Efe Yamakoğlu
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
efe.yamakoglu@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Selva Kaynak Koç
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
selva.kaynak@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Semih Yünlü
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
semih.yunlu@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Elif Merve Subaşı
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
elifmerve.subasi@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Ceren Kaya
Devletler Hususi Hukuku Anabilim Dalı
ceren.kaya@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Merve Turanlı
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
merve.turanli@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Melisa Aydın
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
melisa.aydin@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Evin Emine Demir
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
evinemine.demir@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Şahin Keskin
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
sahin.keskin@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Furkan Sağlam
Milletlerarası Kamu Hukuku Anabilim Dalı
furkan.saglam@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Füsun Ceren Küçük
İdare Hukuku Anabilim Dalı
fusunceren.kucuk@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Ömer Mirac Ay
Medeni Usul Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku Anabilim Dalı
omermirac.ay@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Muhammed Said Bilal
Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı
muhammedsaid.bilal@yeniyuzyil.edu.tr
Araş. Gör. Mert Ülgen
Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı
mert.ulgen@yeniyuzyil.edu.tr
Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
Dr. Öğr. Üy. Mine Tan Dehmen
Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üy. Abdurrahman Savaş
Roma Hukuku Ana Bilim Dalı
Av. Serhat Koç
Fikri Mülkiyet ve Bilişim Hukuku Anabilim Dalı