Anasayfa / Üniversitemiz
Üniversitemiz Hakkında

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, “Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı” (VASEV) tarafından 19 Şubat 2009 tarihinde 5839 sayılı kanunla İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir.


İlk olarak 2009 yılında 10 fakülte, 2 meslek yüksekokul ve üç enstitü ile kurulmuş; 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ise ilk öğrencilerini olarak 7 fakülte, 2 meslek yüksekokulunda 860 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır.


Kuruluş Amacı, Misyonu ve Vizyonu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bir yüksek eğitim kurumu ve mükemmeliyet merkezi olma amacını taşımaktadır.

Üniversitemiz, Dünyadaki gelişmeleri gözeterek, akademik ve teknolojik olarak ülkemizde çağdaş uygarlık düzeyini aşacak, araştırma ve çalışmalara katkıda bulunmaya yönelik önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimli iş gücünün yetiştirilmesinde kendini görevli görmektedir. Bu amaçla, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi alanında uzman, deneyimli akademik kadrosuyla devlet kurumları, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşları gibi paydaşlarla işbirliği içinde farklı disiplinlerde evrensel düzeyde eğitim vermektedir.

Vizyonumuz, küresel düzeyde aranan mezunlar yetiştirmek, yayınları ile alanındaki akademik çalışmaları yönlendirebilen bir üniversite konumuna ulaşmak ve her tür bilimsel etkinlikte işbirliği aranan bir mükemmeliyet merkezi ve araştırma - geliştirme kurumu olmaktır.


Nitelikli Eğitim Kadrosu

Üniversitemiz kuruluşundan itibaren başarılı çalışmalarıyla alanında isim yapmış yerli ve yabancı güçlü bir eğitim kadrosuna sahiptir. Kurum içi ve dışından olmak üzere 87 profesör, 24 doçent, 168 yardımcı doçent, 181 öğretim görevlisi, 69 araştırma görevlisi ve 24 okutman olmak üzere toplam 553 akademisyen ile eğitim ve öğretim sürdürülmektedir.


Farklı Disiplinlerde Eğitim Olanağı

Üniversitemiz; 2017-2018 yılında 10 Fakülte ve biri sağlık alanında olmak üzere 23 bölümde, 2 Meslek Yüksekokulunda 25 program ve 3 Enstitüde ise lisansüstü programlar olarak 17 yüksek lisans ve 2 doktora programında eğitim ve öğretim vermektedir.

Eğitim dili 3 bölüm dışında Türkçedir. Fen Edebiyat Fakültesi’nin ‘’İngiliz Dili ve Edebiyatı’’ ile ‘’İngilizce Mütercim Tercümanlık’’ bölümleri ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin “Beslenme ve Diyetetik” bölümünde eğitim dili İngilizcedir. Ayrıca, öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Programını okuyabilirler.


Çift Anadal ve Yan Dal Yapma Fırsatı

Öğrenciler gerekli koşulları yerine getirerek kendi eğitim gördüğü bölüm ya da fakülte dışında bir fakültede ve bölümde isterlerse Çift Anadal (ÇAP) programlarına katılarak çift diploma alma olanağına sahip olabilirler. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren aynı olanak, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz için de uygulanmaktadır.

Öğrencilerimiz, isterlerse ve gerekli koşulları yerine getirerek bir başka bölümde ya da programda uzmanlık kazandıran “Yandal” Programına da katılarak ikinci bir alanda uzmanlık sertifikası alabilirler.


Yurt Dışında Eğitim Olanağı

Üniversitemiz, kuruluşunun ilk yılında Erasmus Charter’ı almıştır. Dolayısıyla, öğrencilerimiz lisans eğitimi sırasında Erasmus Programı çerçevesinde Avrupa’nın 46 ülkesinde bir ya da iki dönem eğitim görme olanağına sahiptirler. Aynı şekilde akademisyenlerimiz ve idari personelimiz de bu programdan yararlanarak uluslararası düzeyde Üniversitemizi ve ülkemizi yurt dışında temsil etme, ders verme ve karşılıklı bilgi- alışverişinde bulunabilirler. Sayıları giderek artan bu ülkeler ve üniversiteler, Web sitemizin ERASMUS sayfalarında ayrıntılı olarak görülebilir.

Üniversitemiz ayrıca 3 ülke üniversiteleriyle “İyi Niyet Anlaşması” (Momerandum of Understanding) imzalamıştır.


Öğrenci Kulüpleri

Üniversitemizde ilk yılında itibaren öğrencilerin ilgi alanlarına bağlı olarak, sayıları çeşitlenerek artan öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. 2017-2018 eğitim - öğretim yılı itibariyle 52 öğrenci kulübü farklı alanlarda faaliyet göstermektedir.


Yerleşkelerimiz

Üniversitemizin ana yerleşkesi, İstanbul Avrupa Yakası Topkapı’da bulunan “Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi’dir. Eğitim ve öğretimin önemli bir kısmı ve yönetim burada yapılmaktadır. Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi 20 bin 500 m2’lik bir alanda, 7 kat üzerine kurulan yönetim ofisleri, öğretim elemanları odaları, derslikler, eğitimdeki ihtiyaçlara göre yapılan ve sayıları giderek artan sağlık, fen ve bilgisayar laboratuvarları, atölyeler, TV, radyo ve fotoğraf stüdyoları, kütüphane, konferans salonu, dans salonu, yemekhane, kafelerden oluşmaktadır.

Cevizlibağ Yerleşkesinde “Yaşam Bilimleri” ile ilişkili olarak Tıp, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Eczacılık, Adli Genetik gibi bilim dallarına ait projelerin çalışıldığı "Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Laboratuvarı” ve “Adli Bilimler Laboratuvarı” bulunmaktadır.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi, ayrı bir yerleşke olarak “Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi” olarak İstanbul’da Avrupa Yakasında Sütlüce - Halıcıoğlu’nda eğitim-öğretim ve diş sağlığı konusunda hizmet vermektedir. Bu yerleşkemiz 8 katlı binasında toplam 3800m2’lik kapalı alanda akademik ve idari birimler, derslikler, 60 diş üniteli 8 klinik, laboratuvar, merkezi sterilizasyon ünitesi, ameliyathane, acil servis ve küçük cerrahi işlemler için lokal girişim alanları konferans salonu, kütüphane, kafeterya ve yemekhane ile Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine eğitim – öğretim vermekte, uygulama olanağı sağlamakta diş sağlığıyla ilgili halka açık hizmet vermektedir.

Bir diğer yerleşkemiz, Tıp Fakültesinin içinde bulunduğu İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi İstanbul’da yine Avrupa Yakasında Gaziosmanpaşa semtinde bulunmaktadır. Üniversitenin Gaziosmanpaşa Hastanesiyle bağlantılı olduğu bu Yerleşkemizde tıp eğitim ve öğretiminin özelikle 3., 4., 5. sınıf eğitim ve öğretimleri ile intern uygulamaları yapılmaktadır.

Gaziosmanpaşa Hastanesi 59.827 m2 alanda 117 poliklinik, 12 ameliyathane, 254 hasta odası ve 336 toplam yatak sayısı ile öğrencilerimizin uygulamalı eğitimine hizmet vermektedir. Ayrıca öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin yararlandığı kitap ve on-line hizmetlerinin bulunduğu 180 m2 alanda kurulu kütüphanesi vardır.

Hastane, 2017 yılında “Joint Commission International” kuruluşu tarafından akredite edilmiştir.

En yeni yerleşkemiz ise İstanbul Şirinevler semtinde bulunan “Şirinevler Yerleşkesi”dir. Bu yerleşkemizde şu anda Yeni Yüzyıl Sürekli Eğitim Merkezi’nin (YENİSEM) eğitim programları yapılmaktadır.

Üniversitemizi size kısaca anlatmaya çalıştık. Ayrıntılı bilgileri diğer sayfalarımızda bulacaksınız.

Üniversitemizin web sitesine hoş geldiniz!