Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Güzel Sanatlar Fakültesi
Fakülte Bölümleri
Grafik Tasarım
Sahne Sanatları
Dekanın Mesajı
Bir toplumun kültür değerlerini, o toplumun dili, dini, sanatı ve yaşam biçimi oluştururken, ilkel toplumlardan başlayarak en gelişmiş toplumlara kadar incelendiğinde tüm bu değerlerin yan yana var olduğu görülmektedir. Geçmiş uygarlıklarla ilgili tüm bilgiler ise bu güne kalan sanatın farklı alanlarındaki eserlerden öğrenilmektedir.

Mimari anıtlar ve kalıntılar, çeşitli kullanım eşyaları, heykeller, resimler ve yazılı metinler, çalgı aletleri v.s. geçmiş uygarlıklarla ilgili bilgi kaynakları olarak değerlendirilir. Bu bağlamda sanat bir toplumun uygarlık düzeyini en açık şekilde ortaya koyan bir göstergedir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi de gelecekte kültür değerlerimizin kaynağını sağlayacak sanatçı ve tasarımcılar nyetiştirmek amacını taşımaktadır. Sanat insanı manevi yönden doyurmaktadır. İnsanın iç dünyasını zenginleştirir, yaratıcılığı geliştirir, görmeyi öğreterek yaşamın ve güzelliklerin farkına varmayı sağlar, insan olma bilincini pekiştirir, yaşamı anlamlı kılar, insanın yaşamı daha derinden algılamasına yardımcı olur.
Atatürk’ün ilkeleri ışığında çağdaş ve uygar bir toplum olabilmek için bilimin yanında sanata da gereken değerin verilmesi önemlidir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi de toplum için vazgeçilmez olan sanatın ve kültürün geliştirilmesine sanat eğitimi ile katkı sağlamak amacındadır. Gelenek ve çağdaşlık kavramlarının dengeli uyumu, eğitimin temel ilkeleri arasında yer alır.

Akademik eğitimin temel değerleri, bilinen doğrularının yanı sıra, en yeni tekniklerle araştırmalar, kuramsal yorumlamalar ve yaratıcı düşüncenin tüm boyutları içinde yer alır.

Güzel Sanatlar Fakültesi, Türk toplumunun tarihsel, kültürel ve sanatsal değerlerinin eğitimde yer alması gerekliliğinden yola çıkarak, evrensel değerlere ulaşmayı, yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, çağın en gelişmiş sanat eğitimi teknikleri ve yöntemleriyle, seçkin ve toplumsal güveni kazanmış, deneyimli, her biri konusunda derin bilgi birikimine sahip ve yenilikçi kadrosuyla eğitimini sürdürerek, yarının sanatçı ve tasarımcı adaylarını yetiştirmeye kararlıdır.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin akademik kadrosunu oluşturan öğretim üyelerinin her biri kendi uzmanlık alanlarında bilgi birikimine sahip, eğitimcilik deneyimleri olan sanatı çok iyi bilen ve uygulayan, Türk sanatında isim sahibi sanatçılardan oluşmaktadır.

Sanat çevreleriyle ve çeşitli sektörlerle doğrudan iş birliği kurabilen, sanat ve sanat teknolojileri odaklı olarak topluma sanat ve kültür yönünde hizmet üretebilen, dünya görüşleri geniş, düşünen ve yaratıcı öğretim üyesi kadrosu olarak hizmet verecektir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne özel yetenek seçme sınavıyla öğrenci alınacaktır.

ÖSYM’nin o yıl belirlediği taban puanı almış olan her lise mezunu, öğrenci adayı olarak özel yetenek seçme sınavına girebilir.

Fakültemizin eğitim dili Türkçe’dir. İsteyen öğrenciler İngilizce Hazırlık okuyabilir.
 

Prof. Dr. Erhan TUNA

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.