Anasayfa / Akademik / Etik Kurullar

İYYÜ Fen, Sosyal Ve Girişimsel Olmayan Sağlık Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu

Başvuruda Hazırlanacak Evraklar
 Etik Kurul Başvuru Evrakları Teslim Formu

 Başvuru Formu (Form 1)

 Çalışma Protokolü (Form 2)

 Aydınlatılmış Onam Formu (Form 3)

 Çıkar Çatışması Beyannamesi (Form 4)

• CD (Form bilgilerini içeren)

 Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Başvuru yapacak kişiler her ayın 3. Haftası Pazartesi gününe kadar (başvuru bilgisi için toplantı tarihleri kısmını tıklayınız) evraklarını dosya olarak;

• Üniversitemiz Ön Lisans / Lisans öğrenci ve öğretim üyeleri; Fakülte Dekanlıklarına / Yüksekokul Müdürlüklerine,
• Üniversitemiz Yüksek Lisans / Doktora öğrencileri; bağlı bulundukları Enstitüye İmza karşılığı teslim edeceklerdir.


Başvurular, Fakülte / YO / Enstitü üst yazısı ile Etik Kurula aynı hafta içinde gönderilir.

Teslim edilen başvurular, başvuru tarihini takiben gelecek ayın ilk haftası Pazartesi günleri toplanacak ve kurul toplantısında değerlendirmeye alınacaktır.

Değerlendirmenin sonucu, başvuruların görüşülerek karara bağlandığı toplantıdan sonra en geç 7 (yedi) gün içerisinde sorumlu araştırmacıya yazılı olarak bildirilecektir.

Ancak kurul, bu süreyi gerekçe göstererek 2 (iki) aya kadar uzatabilir.

• Başvurulan çalışma ile ilgili öngörülecek süre etik kurul uygunluğu ile ancak geçerlidir. Başvurularda bu hususa dikkat edilmesi önemle rica olunur.

• Çalışma süresi başvuru tarihi veya etik kurul toplantı tarihi ile aynı veya öncesinde olan başvurular kabul edilmeyecektir.