Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi


Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bu programın temel amacı, öğrencilere hızla değişen bir ortamda çalışan sağlık kurumlarının etkili ve verimli bir biçimde işletilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, program içeriği hazırlanırken, öğrencilerin derslere aktif katılımını esas almıştır. Sınıf içi tartışmalar güncel örneklere dayandırılmış olup, bu yolla öğrencilerin yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. İki döneme yayılan ve tez çalışması ile sonlandırılan program; güncellenmiş teorik bilgilerin yanı sıra, öğrencilere uygulama bakış açısı kazandırmayı amaçlayan derslerden oluşmaktadır.

Mezunlarımız Sağlık Bakanlığı ve diğer sağlık ile ilgili kurumların merkez ve taşra örgütleri yönetim birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yönetim birimleri, kamu ve özel sektör kaynaklı sağlık sigortası kuruluşları, sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının yönetim birimleri, kamu hastaneleri ve özel hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, hastane tedarik kuruluşları, ilaç şirketleri, medikal şirketler, uluslararası sağlık kuruluşlarında bilim uzmanı olarak çalışabileceklerdir.

Program Koordinatörü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Itır Erkan
Tel: 444 50 01 / 1212
E-posta: itir.erkan@yeniyuzyil.edu.tr

E-posta: say@yeniyuzyil.edu.tr


Başa Dön

--