Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi


Sağlık Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bu programın temel amacı, öğrencilere hızla değişen bir ortamda çalışan sağlık kurumlarının etkili ve verimli bir biçimde işletilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, program içeriği hazırlanırken, öğrencilerin derslere aktif katılımı esas alınmıştır. Sınıf içi tartışmalar güncel örneklere dayandırılmış olup, bu yolla öğrencilerin yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ders aşamasından sonra tez çalışması/bitirme projesi ile öğrenciler Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlayacaklardır.

Mezunlarımız Sağlık Bakanlığı ve diğer sağlık ile ilgili kurumların merkez ve taşra örgütleri yönetim birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yönetim birimleri, kamu ve özel sektör kaynaklı sağlık sigortası kuruluşları, sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının yönetim birimleri, kamu hastaneleri ve özel hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, hastane tedarik kuruluşları, ilaç şirketleri, medikal şirketler, uluslararası sağlık kuruluşlarının çeşitli kademelerinde yönetici olarak çalışabileceklerdir.

Program Koordinatörü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Yrd. Doç. Dr. Itır Erkan
Tel: 444 50 01 / 1212
E-posta: itir.erkan@yeniyuzyil.edu.tr
E-posta: say@yeniyuzyil.edu.trBaşa Dön