Özel Hukuk

Özel Hukuk

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi


Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans

Bu bölümde yapılacak yüksek lisansın amacı, ülkemizde halen meriyyette bulunan daha çok özel ve tüzel kişilerin yasalarla belirlenen çerçeve dahilinde olmak üzere birbirleri ile olan hukuki münasebetlerin tanziminde uzman hukukçu yetiştirme amacı bulunmaktadır. Bu bölümdeki dersler aşağıdaki anabilim dallarından oluşmaktadır.

-Medeni Hukuk ABD
-Ticaret Hukuku ABD
-Devletler Özel Hukuku ABD
-Medeni Usul ve İcra ve iflas Hukuku ABD
-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD
-Roma Hukuku ABD
-İslam Hukuku ABD

Başa Dön