Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Program Hakkında
Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans

Bu bölümde yapılacak yüksek lisansın amacı, ülkemizde halen meriyyette bulunan daha çok özel ve tüzel kişilerin yasalarla belirlenen çerçeve dahilinde olmak üzere birbirleri ile olan hukuki münasebetlerin tanziminde uzman hukukçu yetiştirme amacı bulunmaktadır. Bu bölümdeki dersler aşağıdaki anabilim dallarından oluşmaktadır.

-Medeni Hukuk ABD
-Ticaret Hukuku ABD
-Devletler Özel Hukuku ABD
-Medeni Usul ve İcra ve iflas Hukuku ABD
-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD
-Roma Hukuku ABD
-İslam Hukuku ABDProgram Koordinatörü
Araş. Gör. Şahin Keskin ( Tel: 444 50 01 Dahili: 1302, sahin.keskin@yeniyuzyil.edu.tr)
Araş. Gör. Ömer Mirac Ay ( Tel: 444 50 01 Dahili: 1302, omermirac.ay@yeniyuzyil.edu.tr)

Programa Katılım Koşulları
1. Program Online Başvuru Formu'nu doldurmuş olmak,
2. Bir lisans diplomasına sahip olmak,
3. Yüksek Lisans Programında lisans derecesini Hukuk alanından farklı alanlardan almış olan adayların eksikliklerini gidermek ve başvurdukları Hukuk lisans programına uyumlarını sağlamak amacıyla "Bilimsel Hazırlık Programı" uygulanabilir.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN ALES ŞARTI ARANMAMAKTADIR.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1. Başvuru formu
2. Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi
3. Kimlik belgesinin noter onaylı fotokopisi
4. Mezun olduğu okuldan alınmış Transkript, aslı veya noterden onaylı fotokopisi
5. 2 adet resim
6. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi (Erkek adaylar için)
7. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek bir belgedir.)

Sınav ve Kayıt Takvimi
Akademik takvimi görüntülemek için tıklayınız.


Yüksek Lisans Programı Ücreti
Tezsiz Yüksek Lisans Programı ücreti 12.000 TL’ dir.

DESTEK