İşletme

Program Hakkında

Program Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Esra Demirbaş

Program Koordinatör Yardımcısı
Arş. Gör. Ümmühan Karakuş (Tel: 444 50 01 Dahili: 1211, ummuhan.karakus@yeniyuzyil.edu.tr)

Programa Başvuru Koşulları
1. Program Online Başvuru Formu'nu doldurmuş olmak
2. 4 yıllık lisans diploması sahibi olmak
3. Ales sözel ve eşit ağırlık puan türü 55 ve üzeri puan almış olmak
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN ALES ŞARTI ARANMAMAKTADIR.
4. YDS sınavından 50 ve üzeri puan almış olmak ya da Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Hazırlık Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavda başarılı olmak

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1. Başvuru formu
2. Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi
3. Kimlik belgesinin noter onaylı fotokopisi
4. Mezun olduğu okuldan alınmış Transkript, aslı veya noterden onaylı fotokopisi
5.Yabancı dil belgesi
6. 2 adet resim
7. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi (Erkek adaylar için)
8. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek bir belgedir.)

Sınav ve Kayıt Takvimi
Akademik takvimi görüntülemek için tıklayınız.

Yüksek Lisans Programı Ücreti
Tezli Yüksek Lisans Programı ücreti 11.000 TL, Tezsiz Yüksek Lisans Programı ücreti 8.250 TL’ dir.

Başa Dön

--