Anasayfa / Akademik / Enstitüler / Fen Bilimleri Enstitüsü
Program Hakkında
Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Biyomedikal mühendisliği; tıp ve mühendislik alanlarındaki bilgi ve teknolojiyi, tıbbi, biyolojik ve fizyolojik problemlere çözüm üreterek hastalıkların teşhis ve tedavisini kolaylaştırmak amacıyla kullananılan disiplinler arası bir alandır. Canlı sistemlerin çeşitliliği ve karmaşıklığı bu sistemleri anlamamızı zorlaştırmakta ve analizini güçleştirmektedir. Bu sebeple biyomedikal mühendisliği disiplini sıra dışı çözümler üretmesini becerebilen, yeniliklere açık, hayal gücü yüksek doktorlar, bilim insanları ve mühendislerin işbirliğini gerektirir. Böyle insanlardan oluşan biyomedikal mühendisleri insan vücutlarının fonksiyonlarını anlamaya, hastalıkları ve düzensizlikleri teşhis ve tedavi ederek performanslarını artırmaya çalışırlar.

Program Profili

Programın amacı biyomedikal mühendisliğinin belirli alanlarında uzmanlaşmış akademik hayatta yer alabilecek, sanayinin ve sağlık sisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek elemanlar yetiştirmektedir. Bu doğrultuda amaç, biyomedikal mühendisliği alanında kariyer düşünen öğrencilere biyomedikal mühendisliği ile ilgili kaliteli bir yüksek öğrenim fırsatı sunmaktır. Program Biyomedikal Mühendisliği mezunlarının dışında bu alana uyum sağlayabilecek birçok alandan da öğrenci kabul etmektedir. Mezunlar Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans derecesi (diploması) almaktadırlar.

Biyomedikal Mühendisliği yüksek lisans derecesi biyomedikal mühendislerine endüstri kuruluşlarında, akademik hayatta ve devlet kurumlarında çalışma fırsatının yanında araştırma-geliştirme faaliyetlerine de katılma imkânı sunmaktadır. Bu dereceye sahip olan biyomedikal mühendisleri bütün bu fırsatlara ek olarak tıbbi cihaz veya eczacılıkla ilgili bir şirkette bulunan mühendislik pozisyonlarında, hastanelerde bulunan klinik mühendislikleri pozisyonlarında veya bir biyoteknoloji şirketindeki satış veya ar-ge departmanlarında da görev alabilirler.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı 2010-2011 öğretim yılında başlamıştır. Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte bazı derslerin İngilizce olarak verilmesi de mümkündür. Programın amacı medikal sanayinin ve sağlık sisteminin ihtiyaç duyacağı nitelikli biyomedikal mühendisleri yetiştirmektedir. Aynı zamanda, alanında araştırma yapabilecek, akademik kadrolarda da görev alabilecek akademisyenlerin yetişmesini de sağlamaktadır.

Program katılım koşulları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız...

Programa kayıt olmak isteyen öğrenciler aşağıdaki belgeleri en geç 31 Ağustos Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar üniversitemiz öğrenci işlerine teslim etmelidir.

• Başvuru formu (Online başvuru formu, imzalı ve fotoğraflı),
• Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi,
• Kimlik belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisi,
• Mezun olduğu okuldan alınmış onaylı mezuniyet transkripti,
• Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için),
• Vesikalık resim 6 adet

Mülakat tarih ve saatleri ön kaydı uygun görülen öğrencilere daha sonra bildirilecektir.