Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Doktora)

Program Hakkında

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi


Program Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Hüdayi Sayın (Tel: 444 50 01 - 2156, hudayi.sayin@yeniyuzyil.edu.tr )

Program Dili
Türkçe'dir.

Programa Başvuru Koşulları
1. Program Online Başvuru Formu'nu doldurmuş olmak,
2. Tezli yüksek lisans diploması sahibi olmak,
3. ALES sözel ve eşit ağırlık puan türünde 55 ve üzeri puan almış olmak,
4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından 55 ve üzeri puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alması zorunludur.
5. Mülakatta başarılı olmak,
6. Olumlu referans sahibi olmak ( En az iki tane),
7. Yabancı dili veya Türkçeyi kullanma yeteneklerini gösteren ve neden doktora yapmak istediğini anlatan bir kompozisyon yazmak (niyet mektubu).

Programa Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1. Başvuru formu
2. Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi
3. Yüksek Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi
4. Kimlik belgesinin noter onaylı fotokopisi
5. Mezun olduğu okuldan alınmış Lisans ve Yüksek Lisans Transkript, aslı veya noterden onaylı fotokopisi
6. ALES sonuç belgesi
7.Yabancı dil belgesi
8. 2 adet resim
9. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi (Erkek adaylar için)
10. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek bir belgedir.)

**Doktorada özel öğrenci olmak isteyen adayların mutlaka ALES Belgesi olmalıdır. Yabancı Dil Belgesini ise 1 yıl içinde getirme zorunluluğu bulunmaktadır. ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bir puan alınması zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrencinin süre sonunda Enstitü ile ilişiği kesilir.


Programa Katılım için Değerlendirmenin Yapılacağı Esaslar

Doktora Programına Öğrenci Kabulünde Aday Başarı Kriterlerinin Değerlendirilmesi

ALES puanının %50

Dil %10

Yüksek Lisans Genel Not Ortalaması %10

Mülakat %20

Türkçeyi kullanma yeteneklerini gösteren ve neden doktora yeterlilik çalışması yapmak istediğini anlatan kompozisyon yazma becerisi %10


• Toplam puanı 100 tam puan üzerinden en az 70 olan adayların mülâkat/yetenek değerlendirmesinin, jüriler tarafından hesaplanan toplam puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması ile değerlendirme yapılır.

• Adayların toplam puanlarının eşit olması durumunda mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde aldığı puanı göz önünde tutulur.


Sınav ve Kayıt Takvimi
Akademik takvimi görüntülemek için tıklayınız.


Doktora Programı Ücreti
Doktora Programı ücreti 25.000 TL’dir.

Başa Dön

--