Anasayfa / Akademik / Fakülteler / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Hakkında
Uluslararası İlişkiler bölümü, farklı disiplinlerden beslenen disiplinler-arası bir bölümdür. Bu itibarla, uluslar arası ilişkiler meselelerin teorik ve hayata dönük sorunlarıyla birlikte, uluslararası hukuk, iktisat, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarda bu bölümün perspektif içindedir. Sıkça kullanıldığı gibi, giderek küçülen ve entegre haline gelmiş, küreselleşmiş dünyamızda sadece ülkemiz için değil, evrensel ölçekte kişiler yetiştirebilmek misyonumuz içindedir.

Küreselleşme ile eş zamanlı yaşanan mikro-mülkiyetçilik ve etnik sorunlar, bloklaşma eğitimi bağlamında Avrupa Birliği’nin hukuksal ve siyasi açılımları, uluslar örgütler ve siyasal kurum ile ideolojiler tartışma konularımızdır.

Birey dünya vatandaşı olarak mezun edeceğimiz öğrenciler dışişleri bakanlığından, düşünce kuruluşlarına, uluslararası şirketlerden, uluslararası kurumlara kadar çok geniş bir yelpazede istihdam edilebilirler.MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları;
 
• Dışişleri Bakanlığı’nda
• Uluslararası örgütlerde
• Avrupa Birliği kurumlarında
• Uluslararası özel şirketlerde
• Medyanın siyaset ve dış politikayla ilgili birimlerinde
• Akademisyen olarak üniversitelerde çalışma olanağı bulabilirler.
 

Dr. Öğr. Üy. Hüdayi SAYIN

Bölüm Başkan V.