Anasayfa / Akademik / Fakülteler / İletişim Fakültesi
Bölüm Hakkında
İletişim bilimlerinin yanısıra disiplinlerarası iletişimin de gerekliliği anlayışıyla kurguladığımız düşünsel ortam kapsamında öğrencimizin edindiği entellektüel alt yapıyla anlam kazanan alan derslerimizle, gerek ulusal gerek uluslarası düzlemde fark yaratacak bir eğitim anlayışı geliştirdik.

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı “Yeni Medya” alanları ve bilişim dünyasında teknik ve zihinsel bir yaratım alanıdır. Görsel İletişim Tasarımı tüm dünyada hızla yayılan iletişim ağlarının üretimini sağlayan çalışmalara dayalı bir alandır. İnternet ve Sosyal Medyanın yaygınlaşması ile bilişim dünyasında gittikçe artan görsel iletişim tasarımı birikimine ihtiyaç duyulmaktadır.

Görsel İletişimin her alanda önemli olduğunu düşünerek hazırladığımız ders programlarımızda İletişimin tüm unsurlarını kullanabilen bireyler yetiştirmek amacıyla hazırlanan derslerimiz ilk yıllarda temel alanlarla başlamaktadır. Bu dersler başta “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri”nden başlayarak Temel Sanat Tasarım derslerimizin yanı sıra Uygarlık Tarihi, Sanat Tarihi, Yaratıcı Yazım, gibi öğrencilerimizin zihinsel tasarım ve yazın yeteneğini geliştiren dersler de verilmektedir.

Alan dersleri olarak da “Dijital Fotoğrafçılık”, “Web Tasarımı”, “Üç boyutlu Grafik-Animasyon”, “Çoklu Ortam Tasarımı”, “Görsel Algı Uygulamaları” ve yazılımlar, “İmaj Tasarımı ve Görselleştirme”, “İnternet Yayıncılığı”, “Video Uygulamaları” gibi derslerimiz de uygulamalı olarak verilmektedir.

Derslerimizin amacı bir yandan görsel iletişimin uygulayım alanlarını destekleyen projeler ortaya koymak diğer yandan da bilimsel bilgiyi kullanmayı öğretebilmektir.

Görsel İletişim Tasarımı, yeni medyanın, yeni iletişim teknolojilerinin, internetin hızla gelişmesiyle birlikte sosyal medya/yeni medya, gibi sahalarda temel alan haline gelmiştir.

Bölümün Özellikleri

• Bölümün eğitim dili Türkçedir. Ancak öğrencilerin tercih etmesi durumunda bir yıl hazırlık eğitimi de verilmektedir. Ayrıca ders planlaması içinde 4 yılı kapsayacak şekilde İngilizce eğitimi yer almaktadır.

• Bölüm öğrencilerinin üçüncü seneden itibaren alan dersleriyle uzmanlaşmaları sağlanmaktadır.

• Bölümde staj zorunluluğu vardır. Bu zorunlu stajla öğrencilerin bir iş yerinde öğrendiklerini uygulaması ve iş disiplini edinmesi beklenmektedir.

• Okulumuzda bulunan televizyon stüdyosu, radyo stüdyosu, fotoğraf stüdyosu, Mac laboratuarı, PC laboratuarı gibi uygulama birimleriyle öğrenciye iyi bir pekiştirme ortamı sunulmaktadır.

• Fakültemiz öğrencilerinin gerekli şartları yerine getirebilmeleri durumunda çift anadal ve yandal yapma imkanları bulunmaktadır.

Mezunların Çalışma Alanları

• Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden mezun olan öğrencilerin, özel ve kamusal alanda, görsel medyanın ulaştığı her yerde iş bulma olanakları vardır.

• Bölümümüzde; “Üç boyutlu Grafik- Tasarım”, “Web Tasarımı”, “Animasyon” gibi alanlarda yetkin olan mezunlarımız, bilişim dünyasının her aşamasında tasarım çalışmalarında bulunabilmektedirler.

• Görsel iletişimin kullanıldığı temel alanlar olan: Medya, Sinema, Reklam ve Bilişim dünyasının ulaştığı her alanda mezunlarımızın iş bulma olanakları mevcuttur.

 

Prof. Dr. Aysel AZİZ

Bölüm Başkan V.

DESTEK