Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bölüm Hakkında
Misyon

Nitelikli lisans ve lisansüstü eğitimi ile proje ve takım çalışması yapabilen, disiplinler arası çalışmalara yatkın, mühendislik etiğini gözeten, liderlik yeteneğine sahip, bilgiyi geliştiren, dönüştüren ve sonucunda üreten Elektrik Elektronik mühendisleri yetiştirmektir. Uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişmelere öncülük edebilecek akademisyenlerin sinerjik birlikteliğini sağlamak, bu tür çalışmaların yapılacağı gerekli alt yapıyı kurmak, üniversite-endüstri ilişkisini oluşturmak ve sürdürmektir.

Vizyon

Toplumun gelişimine ve teknolojik dönüşümüne çağdaş ölçütlerde katkı yapacak değerler üreten uluslararası düzeyde tanınırlığı olan bir Elektrik Elektronik Mühendisliği programı olmaktır.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünün amacı, temel mühendislik kavramlarının yanında elektrik ve elektronik devre ve sistemlerin tasarım ve analizi, haberleşme sistemleri, elektrik tesisleri, elektrik makinaları ve otomasyon sistemleri ile endüstriyel problemlerin çözümleri konularında eğitim ve öğretim vererek nitelikli araştırmacı ve mühendisler yetiştirmektir. Bu sayede de araştırma- geliştirme yoluyla ülke ve bölge kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, düzenli araştırma çalışmalarıyla etkinlik alanına giren konularda bilgi ve deneyim birikimine katkıda bulunmaktır.

Bugün her alanda hızla büyüyen ülkemizde, endüstride birinci derecede ihtiyaç duyulan bir meslek olmasının yanında gelecekte de daha uzun yıllar Elektrik Elektronik Mühendisliğine ihtiyaç artarak devam edecektir.
 

Prof. Dr. Mehmet SAĞBAŞ

Bölüm Başkan V.