Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Bölüm Hakkında

Biyomedikal mühendisliği, mühendislik ile tıp ve biyoloji bilimlerinin bilişiminden oluşmuş disiplinler arası bir meslektir. Mühendislik ve tıp arasında bir nevi köprü görevi gören, sağlık alanında yeni tanı, tedavisinde kullanılan aletlerin tasarımı ve üretiminde ilerlemeler sağlamayı hedefleyen bir mühendislik dalıdır.

Ülkemizde teşkilatlı hastanelerde biyomedikal ve klinik mühendisliği birimleri oluşturulmuştur. Bu zamana kadar bu birimlerin hizmetleri daha çok elektrik-elektronik, makine ve kimya mühendisliği gibi alanlardan yetişen elemanlarca sağlanmaktadır. Biyomedikal mühendisliği ülkemizde yeni gelişmekte olan bir mühendislik dalıdır. Bu yüzden alanında uzman biyomedikal mühendislerine ihtiyaç oldukça fazla görülmektedir.

Biyomedikal mühendisliğinin amacı, özellikle sağlık alanında, hastanelerde ve kliniklerde tıbbi cihazların çalışması, bunların periyodik bakımları, kalibrasyonlarının yapılması ve yeni tıbbi cihaz tasarımı yapabilecek elemanlar yetiştirmektir.

Bu amaca uygun olarak tıp, mühendislik ve fen konularına ilgi duyan, mezun olduğunda sağlık kurumlarında ve bu kurumlara cihaz sağlayan merkezlerde çalışmayı arzu eden, çalışkan, titiz ve becerikli öğrenciler biyomedikal mühendisliği bölümüne seçebilirler.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans eğitim ve öğretimine 2010-2011 eğitim öğretim yılında başlamıştır.

Diğer mühendislik dallarında olduğu gibi lisans eğitimi 4 yıldır. İlk yıl öğrenciler temel mühendislik eğitimi almakta, esas biyomedikal dersleri ikinci sınıfta başlayarak ileri yıllarda verilmektedir.

Biyomedikal mühendisleri kamu ve özel sağlık kuruluşları hastanelerinde, görüntüleme merkezlerinde, aynı zamanda sağlık kurumlarına hizmet sunan tedarikçi firmalarda da çalışabileceklerdir.

Özellikle tıbbi alanda kullanılan cihazların tasarlandığı, üretildiği ve pazarlandığı kuruluşlarda biyomedikal mühendislerine ihtiyaç, bu alandaki gelişmelere paralel olarak artmaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Ercüment ÖZER

Bölüm Başkan V.