Anasayfa / Akademik / Araştırma Merkezleri
Yönetim Kurulu
• Prof.Dr. İmer OKAR (Eczacılık Fakültesi) Müdür

• Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ACAR ÇİFTÇİ (SHMYO) Müdür Yardımcısı

• Prof.Dr. Cüneyt ULUTİN (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Üye

• Dr. Öğr. Üyesi Vehbi ALPMAN (Tıp Fakültesi) Üye

• Dr. Öğr. Üyesi Mehtap CİVİR ENGİN (Hukuk Fakültesi) Üye

• Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Duygu ERGÜNEY (Müh. Mimarlık Fakültesi) Üye
DESTEK